iransath.ir
کفپوش اپوکسی ضد اسید
معرفی کفپوش اپوکسی ضد اسید این نوع کفپوش همانطور که از نامش پیداست میبایست در برابر مواد اسیدی و قلیایی از خود مقاومت نشان دهد مقاومت به این صورت است که محتوای کفپوش های دیگر به علت خورنده و تیز بودن این مواد به سرعت وارد واکنش شده و اساس ماده تغییر می یابد پس …