irada.com
Hanzestad Hattem: Voerman Museum
09 april 2019 Jo Koster Bij sommige schilde­rijen van Jo Kos­ter ont­breekt de re­le­van­te ach­ter­grond­in­for­ma­tie. Die heb ik niet kun­nen vin­den. Het kan zijn dat ik niet goed heb op­ge­let…