irada.com
Hanzestad Hattem: Sint Joriskapel
24 maart 2019 Sint JoriskapelRidderstraat 13RijksmonumentMonumentnummer: 20984. Rijksmonument: 20984.Monumentaal PAND van laat-mid­del­eeuws ka­rak­ter met hoog za­del­dak tus­sen punt­ge­vels met …