irada.com
Hanzestad Hattem: Vroedvrouwenhuisje
10 maart 2019 Dijkpoort 3Vroedvrouwenhuisje.Rijksmonument. Mo­nu­ment­num­mer: 20938. Rijksmonument: 20938.Naast de Dijkpoort ge­le­gen waar­schijn­lijk 17e eeuws pand­je on­der za­del­dak met punt…