irada.com
Bergen op Zoom: Militair
Maquette 1747Maquette 1747Maquette 1747Landkaart 1747 28 februari 2019 Het MarkiezenhofDe militaire ge­schie­de­nis van Ber­gen op Zoom.De maquette van de stad zo­als die er­uit zag v…