irada.com
26 april 1980
Dagboek 1980 (Dag 3010) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Van­daag krij­gen we be­zoek van een ken­nis: SC. Menu – Index en het einde. Zater…