ira.abramov.org
הטיול לסקוטלנד
ריכוז הטיול לפי פרקיו, עוד לא הושלמו כל הסיפורים… חזרו ובקרו ראשית, המסלול למי רוצה לעקוב. הביקור אצל המלך ג’יימס, ברכה, ובית הקברות הראשון שלנו נקניקיה של שבת, בנות לוכגילפְּהֶד הנאוות וטים …