ira.abramov.org
יומן
כל היומנים שאני מנוי עליהם בג'יקלנדר ולא העזתם לשאול (וכמה שאני אוסף בהם ארועים בעצמי) יש כאן מפגשים פוליטיים, הרצאות טכניות, כנסים, השקות וטעימות יין, בקיצור משהו לכל אחד… אתם יכולים להרשם ל…