ira.abramov.org
קלט
מה שנכנס לי למוח. לינקים למקומות הנהדרים שמהם אני לומד או סופג השראה, העמוד הזה יתעדכן מדי פעם, כמובן. מדע פופולארי ביוטיוב ראשית יש את עמוד הבית של למידה ביוטיוב. וריטסיום של דרק מילר. Vsauce, Vsa…