ira.abramov.org
טיפ
אני לא ממש בקטע של לבקש טיפים, אבל יותר מאדם אחד עודדו אותי לאפשר את זה לקוראים. פשרה – אני מאפשר לשלוח לי תשורות אבל רק בקריפטוקוינז. לבחירתכם, אם אתם ואתן מרגישים שהבלוג ראוי..…