ira.abramov.org
על הגיקים שיצילו את האנושות, ולמה לא צריך לפחד מזה
עפרי אילני פרסם ((אני מניח "פרסם" ולא "פרסמה" כי התגובות התיחסו בזכר, אבל אין לי איך לוודא באמת)) מאמר ב"הארץ" תחת הכותרת "די להערצת החנונים". כיוון שאני מער…