ira.abramov.org
אפר' 27: מצעד למען החיים 2014- צועדים עם ולמען שורדי השואה
ביום השואה כולנו זוכרים את המתים אך בישראל 2014 חיים למעלה מ-180 אלף ניצולי שואה, למעלה ממחציתם עדיין אינם ממצים את מלוא הזכויות המגיעות להם ! השנה, כמו בשנה שעברה, יוצאים שוב לרחובות למטרה החשובה …