ira.abramov.org
שיא חדש לחוצפה
הבוקר התעוררתי לזה: מהו שיא החוצפה? לפי אחד המשיבים ב"שלושה בסירה אחת" (אולי היה זה דן בן-אמוץ?) שיא החוצפה זה לחרבן למישהו על מפתן הדלת ואז לדפוק בדלת ולבקש נייר טואלט. לא רק שמשרד הפנים…