ira.abramov.org
מיתרים
בשקט בשקט, בלי שידעתי, תגובה אצלי בבלוג הפכה לסרטון קצר, לזכר ירון בלום ז"ל. הנה האייטם על ירון באתר "בית אבי חי", ומצרף שוב את התגובה המקורית של דודו: הי עירא, הגעתי לפוסט הזה אחרי …