ira.abramov.org
מגנזיום במים
אהבתם את הפלואוריד? הנה בא המגנזיום. "מסתבר" שמים מותפלים חסרים מינראלים חיוניים, וספק מחצבים כלשהוא ישלשל לכיס עשרות מליונים בשנה על אספקת מגנזיום ואולי חומרים נוספים כדי להפוך את המותפל…