ira.abramov.org
הוגשה עתירה לבג"צ נגד המאגר הביומטרי.
ראו כיסוי בהארץ, גלובס, כלכליסט, נענע, דה מארקר וטמקא. הניסוי בבני אדם הנקרא לפעמים במילה הנאיבית "פיילוט", אמור להתחיל בימים הקרובים (אבל את זה אומרים כבר שלושה חודשים). למי שרוצה המחשה …