ira.abramov.org
מושג הכסף הולך להשתנות או להעלם
מתוך התגובות בפוסט הקודם על קיימות, שם כתבתי: אנחנו חיים בתקופה שצריכים פחות ופחות ידיים לבצע את העבודות שיש לבצע. אני לא חושב שאפשר ברצינות להלחם באבטלה בימינו. זה לא שאפשר להמציא באמת מקומות עבוד…