ira.abramov.org
עדכון דצמבר – הפניה ממשרד התחבורה עוד לא נענתה
עברו 11 חודשים מאז שהגשתי שאילתא למשרד התחבורה, שלחתי להם השבוע עוד תזכורת בסגנון הזה, עם רמיזה שזו התזכורת האחרונה לפני שאני מעביר את הטיפול הלאה, כנראה למבקר המדינה. לאיריס, אפרת וחסידה, שוב שלום…