ira.abramov.org
The Daily Show, Sept 20th
זה עתה צפיתי בדיילי שו מאתמול, תוכנית מרתקת כרגיל. אני אתן לכם שתי טעימות ותמצאו אתם את הפרשנויות (או המקבילות הישראליות אם תרצו): 1. אסיף מאנדבי מראיין מפגינים נגד מדיניות העסקת העובדים במשכורות מ…