ira.abramov.org
זהירות על ה-N900 שלכם
חבר שהזמין איתי את ה-N900 מארה"ב גילה לחרדתו שהילדים הפילו אותו משולחן בבית, המכשיר לא נדלק ומשהו בפנים מרשרש. לצערו הוא אפילו לא גיבה אותו לאחרונה (או בכלל?). מסתבר שאי-ליין אינם מטפלים במכשי…