ira.abramov.org
תזכורת זה
עברו 90 יום (פי שלוש מהמותר בחוק) מאז שהגשתי מחדש את השאילתה למשרד התחבורה. עברו כמעט שמונה חודשים מאז הגשתי אותה לראשונה. עדיין לא קיבלתי תשובה ולו לסעיף בודד מתוך ה-14 שבשאילתה שלי. לידיעת השר לש…