ira.abramov.org
יש לנו גזים
פורום פעולה אזרחית פתח קמפיין להגדלת המיסוי על קודחי הגז. אני אישית תומך, אבל אני אאלץ לחשוב פעמיים לפני שאפגין בחום הזה :-) עידכונים יופיעו באתר שלהם. עדכון: החל מיום א' בבוקר, ועד צהרי יום ד', יה…