ira.abramov.org
סינתזת ת'תא?
אני, למשל, מקבל בברכה את אדונינו המיקרוביים החדשים! סיכום למי שלא רוצה לצפות בנאום כולו – קרייג ונטר וחבורתו הצליחו לאחר 15 שנה לאחד יכולות מדהימות של מומחי כימיה מולקולארית וביו-הנדסה מכמה ת…