ira.abramov.org
יומגבת שמח!
יש לכם תמונה או סרטון לחלוק לכבוד היומגבת התשיעי? אני לא אסתובב עם הרבה מגבת, אני כנראה אחתום על חוזה שכירת דירה חדש ואולי אלך לשמוע הרצאה. לא שמעתי על שום התארגנות ישראלית, אבל אם יש אז בהצלחה! של…