ira.abramov.org
הרפתקאותי ברחוב סומסום
הידעתם שרחוב שומשוםהוא במרחק הליכה מהבית שלי? פוסט של טליה עם הרבה קטעי ססאמי סטריט העלה בי נשכחות לפני כמה חודשים, ודרך שיתופיה ברידר הגעתי לעוד ועוד הופעות של כוכבים בתוכנית. חבל שרחוב סומום הישר…