ira.abramov.org
תרומות תמורת משחקים!
יוצרי שישה משחקים עצמאיים (לא מחברות הענק) יצאו במבצע בשיתוף ה-EFF וקרן הצדקה "משחק ילדים" – לבתי חולים לילדים: שלמו כמה שבא לכם וקבלו את ששת המשחקים, אפילו $2 תמורת חבילה שנמכרת לח…