ira.abramov.org
המשך עלילות הבירור על מאגר משרד התחבורה
מה, עבר יותר מחודש? טוב, אז הנה עוד מכתב. לאיריס, אפרת וחסידה שלום! מאז תאריך ה-14 בינואר ועד היום נקפו כמעט 120 יום. עדיין לא קיבלתי מענה ולו על סעיף בודד מכל 14 הסעיפים בשאילתא שהגשתי לכן, למרות …