ira.abramov.org
כרומהיר
כמה מהיר? יותר ממהירות הקול. יותר אפילו ממהירות תפוח האדמה. יותר מפאקינג מהירות הברק (באדיבות מחולל ואן דר גראף אחותי): ולמרות זאת אני נשאר עם פויערפאקס, דפדפן כור מחצבתינו וסלע קיומינו לעולם ועד ש…