ira.abramov.org
מקבץ חדשות אקראיות
למי שהפוסטים האלו מדכאים אותו, מוזמן לדלג :-) 1. YNET באייטם על הכנסת הפתוחה, פרויקט הקוד הפתוח ששמחתי לראות שצמח יפה בשנה האחרונה לאתר יותר ויותר מועיל. אני תוהה אם בגבעת רם יצליחו לשפר את המצב עם…