ira.abramov.org
מחר אני שתול
מארגני TEDx שותלים אותי בשדרה של בלוגרים. "מפיקי הכנס בוחרים, בנוסף, מרצים שיש להם גם אג'נדה חברתית ובהקשר זה הייתי אומר שמדובר במהלך קצת מגלומני. קיימת שם פוזה בנוסח: 'באנו להציל את העולם', ו…