ira.abramov.org
חדשות הפרטיות #68
אני לא באמת סופר, אני אפילו מעריך כלפי מטה בשמרנות… היום נשלח הרשיון שלי בדואר סוף סוף. לא היתה לי סבלנות להמשיך לתחזק זקן, אז החלטתי שאני לא צריך לחכות לעד לדפוס בארי/משרד התחבולה והלכתי למ.…