ira.abramov.org
סליחה גודווין, סליחה אלי ויזל (אבל תודה לשטרית)
דורון אופק כתב על פורום השולחן העגול במכון לדמוקרטיה והזכיר את ענין השואה והמספרים על היד. לבד מקטע קטן ופופולארי לא שלפנו את השואה יותר מדי בקמפיין הזה, ואולי לא מספיק. כשהצעתי לאמץ את "יד וש…