ira.abramov.org
עוד פיילוט קטן ודי
ניסיתי להתרחק מזה אבל אין ברירה, זה ימשיך לרדוף אותנו… המאגר של נתב"ג, זה שמודד את מבנה כף וגב היד במקום אמצעים קלים לזיוף, יזרק או נזרק כבר סופית ומחליף אותו מתקן פנים ואצבע. למי שיקפיד…