ira.abramov.org
מזל טוב, יצחק!
אני לא נוהג לבקר הרבה באתר הבית של גוגל, אבל הרגע הצצתי במקרה ומצאתי שם דודל של עץ תפוחים. בעודני תוהה אם התבלבלו שם עם ראש השנה היהודי, נפל לו פתאום תפוח (בלי דבש) דרך תיבת החיפוש והתיישב ליד הלינ…