ira.abramov.org
עדכונים ומעקבים
זהו. רגע האמת. הקמפיין החדש יצא לדרך עוד מעט, אני מקווה שגם הבהמות יתגייסו למאבק, וברור לכם מי הבא בתור… לא, אני לא יכול לספר לכם מה מתוכנן כי השב"כ מאזין (לא, לא השב"כ הזה, גם לא ה…