ira.abramov.org
גנים כקוביות לגו
אני ממתין בכליון עיניים וגם מפחד מזה פחד מוות :-) אנדרו הסל על הנדסה גנטית שסוף-סוף מתחילה להראות כמו הנדסת תוכנה, וקורא לה "תעשית המידע הבאה". על בקטריות לייצור חומרים מורכבים בזול, רפוא…