ira.abramov.org
איחולי החלמה לרשימות
הבלוגיה העצמאית הראשונה, אם אינני טועה? יש עליה הסטוריה ואוסף מפואר של כותבים. רשימות הוקמה לפני שיצאו פלטפורמות בוגרות פתוחות לבלוגים עצמאיים ובלוגיות, ואיכשהו שרדה די טוב עד היום, אבל באין הורה מ…