ira.abramov.org
רשימות תפוצה – הפרטיות בישראל
פוסט זה הוא למעשה פירוט נקודה 9 של הפוסט הקודם. קבוצות הפייסבוק לוקות בשתי בעיות עקריות – אנשים כמוני שלא נמצאים על פייסבוק לא יכולים להרשם אליהן, ואם עוברים את 5000 החברים בקבוצה (ועברנו), ל…