ira.abramov.org
הלכו העוגיות
אתמול הפעלתי סקייפ והוא לא חיבר אותי אטומטית כי הסיסמא היתה שגויה. הטריד אותי לרגע אבל הרצתי את הגוגלטוק, וגם הוא מסתבר לקה באמנזיה קלה. היום אני מגיע למחשב בערב והופ – גוגל ניתקו אותי מג'ימי…