ira.abramov.org
עדי שמיר עונה למבקרים
WTF?! רומן בריק כרגע שלח לי לינק לתשובה של עדי שמיר באייטם YNET. ומה התשובה לביקורות שנזרקו מצידי ומצד המגיבים לאייטם המקורי? אין בעיה, פשוט צריך יותר אנתרופיה… בואו נזרוק פנימה למאגר משרד הפ…