ira.abramov.org
מקבץ לינקים קטן לשבוע החדש
כולם ראו שאת התעודה החכמה הבריטית החדשה פרצו ב12 דקות? אמנם משרד הפנים שם טוען שלא נפרץ כלום, אבל זוכרים איך פרצו את הדרכונים שלהם בקלות דומה לפני שנה, וכרטיסי התח"צ ההולנדיים לפני שנתיים? בקר…