ira.abramov.org
הפקולטה לבירה
פקולטה ליין (כמו זו שלומד בה הבן של לישה עוד בטרם הממשלה הפדרלית מרשה לו לשתות אלכוהול :) ), אין בארץ וגם לא פקולטה לבירה (אני בטוח שכמה מחברי היו נרשמים לסמסטר ניקוי ראש), אבל עד שתהיה פקולטה כזו,…