ira.abramov.org
דמוקרטיה: על אנושיות, יושרה, מקצועיות ומקצוענות
בפוסט הקודם כתבתי קצת על אחריותיות אבל הרגשתי שלא מיציתי. בויכוח עם חברים לא הצלחתי להגיע להסכמה על הקביעה שאנשי הכנסת והממשלה הם מקצועיים או לא. האם ביבי ובראון בכלל מבינים כלכלה, וטענתי שהם כן. א…