ira.abramov.org
גילוי אמריקה, חלק ב'
מחקר הוכיח: חתולי מחמד שולטים בבעליהם "חתולי בית משמיעים צליל ייחודי ומניפולטיווי המאלץ את בעליהם להגיב ולהאכיל אותם – מתי שהחתולים מוצאים לנכון" – מתוך הטוויטר של ערן. אני לא…