ira.abramov.org
יום הולדת לקליקי, ואנטיספאם מהיר ועצבני
אחרי הערה מקורא וקצת חיטוט ב-לוגים, אני רואה שאחד הפלאגים שאמורים להרחיק בוטים, ספאמרים ושאר מרעין בישין, חוסם בהתלהבות יתרה קוראים לגיטימיים אצלי בבלוג. אי לכך אני כיביתי את http:BL של פרויקט hone…