ira.abramov.org
קיימות 3: על הקשר לכלכלה, בריאות, חוק, חינוך, חברה ופוליטיקה
בבלוג של התנועה הירוקה תוכלו למצוא את "למה בעצם קיימות" הוא פוסט הקדמה לפוסט הזה, אתם מוזמנים להציץ בו. אני מעלה שם את הרעיון (המבהיל להרבה אנשים) שאין מנוס מלהגיע ליום שבו גידול האוכלוסי…