ira.abramov.org
מישהו רוצה חתולה?
אני לא נוהג להפיץ הרבה חיפושים למאמצי חיות, אבל כשמגיעה חתולה עד אלי הביתה (תחת מכסה מנוע, זה טרנד שכזה), אני טורח לייצר את החתולול הראשון שלי. מי לוקח(ת)? האפורה היפהפיה הזו נראית לי כבת חודשיים מ…