ira.abramov.org
ציד מכשפות
קראתי את גל מור על ציד מכשפות, ובתגובות ירדן לוינסקי על כך שדי להאשים את המדיום ולעבור לדבר על החברה שאחראית על ההפגזה הלא מאוזנת וחסרת הרחמים נגד פיצה שרגא. ברור שזו אשמת החברה, רק ששמועות טלפוניו…