ira.abramov.org
פיילין היא הכתובת על הקיר: חינוך ליבראלי במקום דת, ודחוף!
זה כבר מפסיק להיות מצחיק כשמרכזים לך את כל הפאשלות במקום אחד, והנה נוספו כמה מעניינות שלא הכרתי, ספיציפית על אנטישמיות, וציטוטים על כך שישראל חוטפת מכות טרור כי היא לא מאמינה בישו. למען יראו ויראו:…