ira.abramov.org
דרושים מתנדבים! מסיבת התקנה במועדון הלינוקס הירושלמי
תושבי ירושלים, שישו וגילו! מסיבת התקנה במועדון הלינוקס הירושלמי תתקיים עוד שבוע וקצת בחמישי לנובמבר (זכרו, זכרו!). כרגע המשאב החסר שם הוא מתנדבים כדי: להתקין גנו/לינוקס על מחשבים לצרוב הפצות בשביל …